İstanbul: Tarih, Kültür, Mimarlık Katmanları başlıklı toplantı çalışması ürünlerini içeren iki adet kitap yayınlandı.Tüm Duyurular
13
MAY

Amerikan Mimarlar Enstitüsü (AIA) Avrupa Birimi, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık FakültesiMimarlar Odası Genel Merkezi ve 
Yapı-Endüstri Merkezi’nin desteğiyle 8-12 Nisan 2010 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşmiş olan “İstanbul: Tarih, Kültür, Mimarlık Katmanları” başlıklı 
toplantı - sergi - atölye çalışması ürünlerini içeren iki adet kitap yayınlandı. 

Platform for Architecture isimli kitap, çeşitli ülkelerden deneysel mimarlık ürünlerini içeriyor.
Utopias for Istanbul kitabı, İstanbul için üretilen ütopya ve düşüncelerin eskiz formatında aktarıldığı bir başka çalışma.

Künyeler:

P. Cook and M. Soygenis (Introduction by), Platform for Architecture, Aracne editrice, Rome (Italy), April 2011, ISBN: 978-88-548-4017-1

M. Soygenis (Introduction by ), P. Cook (Sketches by), Utopias for Istanbul, Aracne editrice, Rome (Italy), April 2011, ISBN: 978-88-548-4016-4

Bilgilerinize sunulur.

YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı