1. MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK LİSANSÜSTÜ SEMPOZYUMUTüm Duyurular
25
ARA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde, 27 Mart 2019 tarihinde, üniversitelerin Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalları’nda öğrenim gören ve tez aşamasında olan doktora ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak “1.Mimarlık ve Şehircilik Lisansüstü Sempozyumu” duzenlenecektir.


ÖZET GÖNDERİM SON TARİH : 07.01.2019

KABUL EDİLEN BİLDİRİLERİN İLANI: 01.02.2019

TAM METİN GÖNDERİMİ SON TARİH: 25.02.2019


iletişim: ytutezarastirmalari@gmail.com


Önemli Not: Sempozyuma, tüm üniversitelerin Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalları’nda öğrenim gören ve tez aşamasında olan doktora ve yüksek lisans öğrencileri, tez danışmanlarıyla birlikte hazırlayacakları çalışmalarla başvuru yapabilir.

Anahtar kelimeler ile birlikte 300-500 kelime arasında olması gereken bildiri özetleri ve tam metinler elektronik ortamda basılacaktır.

 


Yazım Kuralları için tıklayınız.