Araştırma Görevlisi Giriş Sınav SonuçlarıTüm Duyurular
21
OCAK

31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen ve Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca 26.12.2012 tarihinde Yükseköğretim Kurulu’nun web sayfasında yayınlanan ve Fakültemize tahsis edilen Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adaylar için 17.01.2013 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonucuna göre Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölge Planlama Anabilim Dalı ve Şehircilik Anabilim Dalı, Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı ve Mimarlık Tarihi Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri aşağıda verilmiştir.

Atanmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen, en kısa sürede Mimarlık Fakültesine müracaat etmeleri önemle rica olunur.

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 

MİMARLIK BÖLÜMÜ

Yapı Bilgisi Anabilim Dalı

No

Adı, Soyadı

ALES

Yabancı Dil

Lisans Mezuniyet

Giriş Sınavı

Ortalama

Kabul Türü

1

Seda Serbest

94,903

90

86,46

43,75

76,53

ASİL

2

Deniz Tuzcuoğlu

81,98795

78

80,4

62,5

75,27

ASİL

3

Yaprak Arıcı

91,405

76,25

81,33

48,75

74,07

YEDEK

4

Esin Erkan

83,9

81,25

74,33

57,5

72,84

YEDEK

5

Özün Taner Düzyol

79,19886

82,5

79,23

56,25

72,65

 -

6

Merve Tokgöz

84,431

66,25

74,58

56,25

71,20

-

7

Özlem Zeybek

83,99976

75

76,43

36,25

66,50

-

8

Yıldırım Hasan Selekoğlu

74,279

86,25

Sınava Girmedi

 

Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı

No

Adı, Soyadı

ALES

Yabancı Dil

Lisans Mezuniyet

Giriş Sınavı

Ortalama

Kabul Türü

1

Hasan Basri Kartal

89,25765

80

72,93

85

82,14

ASİL

2

İpek Kosova

85,45512

92,5

82,03

65

78,99

ASİL

3

Ahsen Karagöl

88,18611

65

81,80

70

78,49

YEDEK

4

Handan Çakır

85,770

72,50

87,40

60

77,20

YEDEK

5

İpek Pınar Şahin

81,75055

80

89,96

55

76,00

 -

6

Deniz Tuzcuoğlu

81,98795

78

80,40

60

74,51

-

7

Merve Tokgöz

84,431

66,25

74,56

05

54,45

-

8

Yıldırım Hasan Selekoğlu

74,279

86,25

Sınava Girmedi

 

Bina Bilgisi Anabilim Dalı

No

Adı, Soyadı

ALES

Yabancı Dil

Lisans Mezuniyet

Giriş Sınavı

Ortalama

Kabul Türü

1

D. Hazal Akaya

83,98

85

81,33

95

86,59

ASİL

2

Burçin Mızrak

86,82

79

74,56

90

83,31

ASİL

3

Özde Özdal

91,60

76,25

76,66

80

82,10

YEDEK

4

H. Basri Kartal

89,26

80

72,93

75

79,16

YEDEK

5

E. Emre Usman

89,68

83,75

73,63

55

73,87

 -

6

Aslı Uzunkaya

86,87

76,25

64,80

60

71,13

-

7

Esin Erkan

83,90

81,25

Sınava Girmedi

8

Zelal Çınar

83,24

92,50

Sınava Girmedi

 

 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

 

Şehircilik Anabilim Dalı

No

Adı, Soyadı

ALES

Yabancı Dil

Lisans Mezuniyet

Giriş Sınavı

Ortalama

Kabul Türü

1

Aylin Şentürk

80,8585

85

77,6

95

84,53755

ASİL

2

Özlem Atalay

90,221

93,75

73,16

80

82,3893

YEDEK

3

İrem Erin

85,478

85

83,2

75

81,60339

-

4

Reycan Çetin

84,668

78,75

71,76

85

80,3034

-

 

Bölge Planlama Anabilim Dalı

No

Adı, Soyadı

ALES

Yabancı Dil

Lisans Mezuniyet

Giriş Sınavı

Ortalama

Kabul Türü

1

Reycan Çetin

84,66801

78,75

71,76

90

81,803403

ASİL

2

Çare Olgun Çalışkan

81,892

78,75

65,46

95

80,5806

YEDEK

3

Meltem Parlak

74,118

92

83,66

80

80,5334

-

4

Aylin Şentürk

80,8585

85

77,6

70

77,03755

-

 

Üniversitemize Atanacak Araştırma Görevlileri Adaylarından İstenilen Belgeler

 

1- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı (Eğer yurtdışından alınmış ise YÖK’ten alınacak denklik belgesi)

2- Özgeçmiş

3- Fotoğraf (1 adet)

4- Kişisel Beyan Formu

5- Mal Beyanı (kapalı zarfta)

6- ALES belgesi aslı

7- Öğrencilik Belgesi

8- Daha önce kamu kurumlarında çalışmış ise, çalıştığını gösterir belge (Hizmet Belgesi)

9- Varsa ortaöğretim hazırlık sınıfında başarılı geçen öğrenimini gösteren belge

10- Atama Başvuru Formu

NOT: Gerekli belgeler ile formlar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasında (www.prs.yildiz.edu.tr) bulunmaktadır.