YTÜ İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi Yaz Okulu 2011 SergisiTüm Duyurular
04
EKİM

YTÜ İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi Yaz Okulu 2011

İstanbul Tarihi Yarımada yerleşimlerinden Bulgur Palas ve Çevresi ile Davutpaşa Bölgesini kapsayan yerlerde alan tespitleri yapılmış ve bu veriler ışığında çalışmaya katılanlar tarafından yerleşimlere ait fikirlerini eskizler, çizimler halinde sunmuşlardır. Çalışma 3 – 31 Ekim 2011 tarihleri arasında Mimarlık Fakültesi Dekanlığı koridorunda sergilenmektedir.

http://www.istyam.yildiz.edu.tr