YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi Etkinlik Alanı Tasarımı Ulusal Öğrenci Mimari Fikir YarışmasıTüm Duyurular
03
EKİM

“YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA YERLEŞKESİ ETKİNLİK ALANI TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI” 

Yıldız Teknik Üniversitesi 100. Yıl ile YTÜ Mimarlık Fakültesi’nin 70. Yıl kutlamaları çerçevesinde, TMMOB Mimarlar Odasının katkılarıyla düzenlenmektedir. 

YTÜ Rektörlüğü tarafından düzenlenmekte yarışma kapsamında; mimarlık öğrencilerinin, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi’nde törenlerin yapılabileceği, bahar şenlikleri, konserler vb. etkinliklere hizmet edecek mekânsal düzenlemeler için yerleşmede bulunan Davutpaşa Kışlası’nın tarihsel bağlamının dikkate alındığı özgün fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Buradan hareketle yarışmacılardan, tüm yıla yayılan çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceği, yerleşke içindeki doğal çevreye uyumun sağlandığı, farklı etkinlikler için “sabit” ve/veya “geçici” yapım süreçlerinin denendiği,  sabit” ve/veya  “hareketli” elemanların dayanıklılık ve ekonomiklik ölçütleri bağlamında da ele alındığı çevreye uygun tasarımlar beklenmektedir.

Yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, tek aşamalı olarak düzenlenmiş ulusal öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir. 

Yarışma, Yükseköğretim Kurumu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık Bölümü lisans öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Yarışma sürecinde, birlikte çalışmanın önemli olduğu, disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak katılınması önerilmektedir. Ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması koşuluyla ekip üyeleri peyzaj mimarlığı, endüstri ürünleri tasarımı, şehir ve bölge planlama, inşaat mühendisliğini içeren farklı disiplinlerden de katılımcılar olabilir. Ekip üyelerinin, yardımcılarının da kendi disiplinlerinde lisans öğrencisi olması zorunludur.  

Seçici Kurul Danışman Üyeleri:

Prof. Dr. İsmail YÜKSEK

Prof. Dr. Zeynep ENLİL    

Prof. Dr. Betül ŞENGEZER

Prof. Dr. İclal Dinçer

Prof. Dr. Nuran KARA PİLEHVARİAN  

Prof. Dr. Deniz İNCEDAYI  

 

Yrd. Doç. Dr. Faruk TUNCER  

YTÜ Rektörü

YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı

YTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

YTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

MSGSÜ Mimarlık Bölümü

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Başkanı

YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Seçici Kurul Asıl Üyeleri:

Prof. Dr. Murat SOYGENİŞ 

Eyüp MUHÇU

Yrd. Doç. Dr. Selim VELİOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Özgür BİNGÖL

Yrd. Doç. Dr. Ali KILIÇ

Öğr. Gör. Ayhan BÖYÜR

Dr. Cem İLHAN

YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı

Mimarlar Odası Genel Başkanı

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Serbest Mimar

Seçici Kurul Yedek Üyeleri:

Yrd. Doç. Dr. Yasemen Say ÖZER

Yrd. Doç. Dr. Ebru Omay POLAT   

Yrd. Doç. Dr. Tolga AKBULUT

Öğr. Gör. Dr. İnci Şahin OLGUN

YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü               

Raportörler:

Ar. Gör. Dr. Töre SEÇİLMİŞLER     

Ar. Gör. Öze ULUENGİN

YTÜ Mimarlık Fakültesi, Şeh. ve Böl. Pl. Bölümü

YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı ve kayıtların başlaması

Yarışmaya ilişkin soruların sorulması için son tarih

Soruların yanıtlanması    

Projelerin teslimi

Seçici Kurul değerlendirmesi

Sonuçların açıklanması

: 03 Ekim 2011

: 21 Ekim 2011

: 24 Ekim 2011

: 06 Aralık 2011

: 10 Aralık 2011 

: 13 Aralık 2011                                                                                                                  

Projelerin sergilenmesi, kolokyum ve ödül töreni ile ilgili takvim ve ayrıntılar yarışma sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

ÖDÜLLER ve ÖDEME ŞEKLİ

Birincilik Ödülü

İkincilik Ödülü

Üçüncülük Ödülü

 

TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi Özel Ödülü

3 Adet TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Özel Ödülü

: 4000 TL

: 2500 TL

: 1500 TL

 

: 2000 TL

: 1000’er TL

İdare tarafından satın alma ödülleri için 2000 TL ayrılmıştır. Seçici Kurul satın alma ödülü verip vermemekte veya uygun gördüğü adette vermekte serbesttir. Tüm katılımcılara yarışmaya katılım sertifikası verilecek ve tüm projeler yayınlanacaktır. Ödül alan tüm ekiplere Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından Mimarlar Odası yayınlarından oluşan bir kitap seti verilecektir.

web: www.dyeat.blogspot.com