Abdo Rouhana Semineri - Dijital aydınlatma ve Akıllı kontrollerTüm Etkinlikler

Dijital aydınlatma ve akıllı kontroller çevremizi nasıl dönüştürüyor?

Türkiye ve Ortadoğu bölgesinin Philips Aydınlatma eğitim yöneticisi Abdo Rouhana, 14 Mart 2018’de YTÜ Mimarlık Fakültesi Alpay Aşkun Salonu’nda 3 saatlik bir seminer verdi.

YTÜ ve Philips iş birliğiyle gerçekleşen seminerde dijital aydınlatma ve akıllı kontroller konuşuldu. Işığın ne olduğu ile seminere başlayan Abdo Rouhana, aydınlatmanın geçmişten günümüze kadar olan gelişimini geniş bir perspektif içinde sundu.