Kent ve Güvenlik Semineri ve YouCanRescue Heritage Proje SergisiTüm Etkinlikler

 

 

 

Kent ve Güvenlik Konferansı

Günümüzde kentler pek çok nedenle güvenlik konularında endişelerin yaşandığı mekânlar olmuşlardır. YTÜ ICUS (Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi) tarafından, 15 Mart 2018’de düzenlenen konferansın amacı, kentlerde güvenlik konularını farklı disiplinlerin ve ölçeklerin bakış açısından gündeme getirmektir.  Bu amaçla Yeditepe Üniversitesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden Prof. Dr. Dilek ÖZDEMİR-DARBY, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Ali Kemal CEYLAN ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Doç. Dr. Nilgün Çolpan ERKAN kent ve güvenlik konularındaki çalışmalarını katılımcılar ile paylaşacaklardır.

 

YouCanRescue Heritage Proje Sergisi

Dünya üzerinde farklı coğrafyalarda meydana gelen çok sayıda doğal ve insan kaynaklı afetler kültür mirasını risk altında bırakmaktadır.

ICOMOS-ICORP (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi, Risklere Hazırlık Komitesi), ICORP Türkiye, GEA SAR Türkiye Arama Kurtarma Grubu ve YTÜ ICUS (Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi) işbirliğiyle gerçekleştirilen YouCanRescue Heritage uluslararası projesinin amacı proaktif eylemlerle kültür mirasının korunmasına yönelik farkındalığı arttırmaktır.

Sergide kullanılan tüm görseller YouCanRescue Heritage proje partnerleri tarafından üretilen projelere aittir.

 

Sergi 15 Mart 2018 tarihinden itibaren Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Dekanlık koridorunda sergilenecektir.