Kalite Politikası

KALİTE HEDEFLERİ

  • Öğretim elemanlarının kendilerini geliştirebilmeleri ve bilimsel ağlara entegre olabilmeleri için ulusal ve uluslararası toplantılara katılımlarını teşvik etmek ve ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılan öğretim üyesi sayısını % 20 oranında artırmak

  • Araştırma görevlisi olarak  görev yapmakta olan öğretim elemanlarının sayısını % 35 oranında arttırmak.

  • Erasmus Programı ile giden öğrenci sayısını bir önceki yıla göre %20 oranında arttırmak.

  • Erasmus Programından yararlanan öğretim elemanı sayısını bir önceki yıla göre %20 oranında arttırmak

AKSİYON PLANI

Faaliyet Sorumlular Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Açıklamalar ve Notlar
Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılan öğretim üyesi sayısını artırmak üzere kaynak sağlamak, bilimsel toplantı duyurularını duyurmak

YTÜ Rektörlük

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Mimarlık Fakültesi Bölümleri

01.01.2013 31.12.2013 2012 Gerçekleşen = 74

Araştırma görevlisi kadrolarına açıktan atama yapılması 

YTÜ Rektörlük

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

01.01.2013 31.12.2013 2012 Mevcut = 35
Uluslararası düzeyde diğer üniversitelerle mevcut işbirliklerinin gözden geçirilmesi, işbirliği alan ve öncelikleri için bölümler düzeyinde çalışmaların arttırılarak devam ettirilmesi

AB Ofisi

Erasmus Koordinatörlüğü

Mimarlık Fakültesi Bölümleri

01.01.2013 31.12.2013

2012 Gerçekleşen = 56 öğrenci

Uluslararası düzeyde diğer üniversitelerle mevcut işbirliklerinin gözden geçirilmesi, işbirliği alan ve öncelikleri için bölümler düzeyinde çalışmaların arttırılarak devam ettirilmesi

AB Ofisi

Erasmus Koordinatörlüğü

Mimarlık Fakültesi Bölümleri 

01.01.2013 31.12.2013 2012 Gerçekleşen = 4 öğretim üyesi