Vizyon - Misyon

VİZYON - MİSYON

Analitik düşünebilen, eleştirel bakış açısıyla problem tanımlayabilen, problemlere yaratıcı çözümler üretebilen, alanı ile ilgili bilgi ve donanıma sahip, sentez yapabilme becerisini kazanmış, mesleki bilgi ve becerisini kullanabilen, takım çalışmasına yatkın, teknolojiyi kullanabilen, mesleğini seven, meslek nosyonunu yaşamının güncel her alanına yansıtabilen, sorumluluk ve inisiyatif sahibi, girişimci, çok yönlü, özgüvenli, dürüst etik, toplumla ve kendisi ile barışık, tarafsız, özgür, hayat boyu sürekli eğitime önem veren toplumsal sorumluluğa ve ekolojik duyarlılığa sahip lider öğrenciler yetiştiren ve evrensel düzeyde bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve sanat çalışmalarında kendini kanıtlamış öncü bir fakülte olabilmektir.

Akademik öz görevi

 • Eğitimde ulusal ve uluslararası ölçütlere eşdeğerde bilgi üretmek, etik değerler içinde yorumlamak, yaymak ve uygulamaya aktarmak

Yapısal öz görevi

 • Fikirlerin açıkça tartışıldığı ve paylaşıldığı, katılımcı bir akademik ortam yaratmak

 • Araştırmacıyı desteklemek, mesleğin gelişmesine ve değişmesine uyum göstermek

Eğitimsel öz görevi

 • Dünyadaki gelişme ve değişmelere ve ülke gerçeklerine duyarlı eğitim vermek

 • Öğrenmeyi öğretmek

 • Kuram ve uygulama alanında yetkin

 • Yaratıcı, araştırıcı, yenilikçi düşünce sistemine sahip

 • Disiplinler arası işbirliği kurabilen

 • Kamuya yönelik sürdürülebilir yaşam ve kalkınma için kentsel mekanların düzenlenmesinde hakçalık ilkesini gözeten,

 • Çağın dinamiklerine uyabilen, etik değerler taşıyan

 • Ulusal ve uluslararası platformlarda önder, örnek ve söz sahibi

 • Geniş bakış açısına sahip entellektüel meslek insanı yetiştirmektir.

Mimarlık Fakültesi Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin vizyonu, evrensel düzeyde, araştırma yoluyla bilim üreten ve uygulayan, dinamik, çağdaş, demokratik, etik değerlere karşı duyarlı, kamu yararı bilinci ile görev yapan, tarihi ve kültürel kimlik değerleri ile meslek alanını zenginleştirebilen, ütopya üretebilen ve yaşama geçirebilen, ulusal ve ulus ötesi çevrede eğitim, araştırma ve kültür ortamı ile tercih edilen öncü fakülte olabilmektir.