İdari Kadro

İDARİ KADRO

 

FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ

DEKANLIK

 

 

Elgin KÖKSAL  (Fakülte Sekreteri V.)

Nihayet AYDOĞDU (Dekan Sekreteri, Şef)

Esra ÖZDEMİR (Şef)

Süleyman EMİRMUSTAFAOĞLU (Yardımcı Hizmetli, Bina Sorumlusu Yardımcısı)

Fatma ÖZTÜRK (Bilgisayar İşletmeni)  
Mustafa GÜZE (Bilgisayar İşletmeni)

 

Nermin GÜNEY   (Bilgisayar İşletmeni)

KİTAPLIK

Günfer CANKAYA GÜRSES (Bilgisayar İşletmeni)

Hanife UZUN (Yardımcı Hizmetli)

Merve OTACI (Bilgisayar İşletmeni)

 

Ece AZCAN (Şef, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi)

 

Serdal EVCİMAN (Baskı İşliği ve Bina Sorumlusu)

 

Can DERTLİ (Yardımcı Hizmetli)

 

 

 

MİMARLIK BÖLÜMÜ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

Leyla KOCA (Bilgisayar İşletmeni)

Sibel ARSLAN (Bilgisayar İşletmeni)
Buket ATEŞ (Bilgisayar İşletmeni) Uzman Nilgül YILMAZ (Bölüm Sayısal Arşiv Koordinatörü, Tekniker)
Sennur SOLMAZ Yusuf ÖZER (Bilgisayar İşletmeni)
Erhan DARCAN (Bilgisayar İşletmeni) Hikmet AÇIKGÖZOĞLU (Yardımcı Hizmetli)  

Nurullah KOÇ (Yardımcı Hizmetli)