İdari Kadro

İDARİ KADRO

 

FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ

DEKANLIK

 

 

Elgin KÖKSAL  (Fakülte Sekreteri V.)

Nihayet AYDOĞDU (Dekan Sekreteri, Şef)

Esra ÖZDEMİR (Şef)

Süleyman EMİRMUSTAFAOĞLU (Yardımcı Hizmetli, Bina Sorumlusu Yardımcısı)

Reşat HORUS (Bilgisayar İşletmeni)

 

Fatma ÖZTÜRK (Bilgisayar İşletmeni)

 

Mustafa GÜZE (Bilgisayar İşletmeni)

KİTAPLIK

Nermin GÜNEY   (Bilgisayar İşletmeni)

 

Ece AZCAN (Şef, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi)

Hanife UZUN (Yardımcı Hizmetli)

Serdal EVCİMAN (Baskı İşliği ve Bina Sorumlusu)

 

Yusuf ÖZER (Bilgisayar İşletmeni)

 

Can DERTLİ (Yardımcı Hizmetli)

 

 

 

MİMARLIK BÖLÜMÜ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

 

 

Erhan DARCAN (Bilgisayar İşletmeni)

Leyla KOCA (Bilgisayar İşletmeni)

Buket ATEŞ (Bilgisayar İşletmeni)

Sibel ARSLAN (Bilgisayar İşletmeni)

Nurullah KOÇ (Yardımcı Hizmetli)

Hikmet AÇIKGÖZOĞLU (Yardımcı Hizmetli)

 

Uzman Nilgül YILMAZ (Bölüm Sayısal Arşiv Koordinatörü, Tekniker)

 

Sibel ARSLAN (Bilgisayar İşletmeni)