İdari Kadro

İDARİ KADRO

 

FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ

DEKANLIK

Elgin KÖKSAL  (Fakülte Sekreteri V.)

Nihayet AYDOĞDU (Dekan Sekreteri, Şef)

Fatma ÖZTÜRK (Bilgisayar İşletmeni)

Süleyman EMİRMUSTAFAOĞLU (Yrd.Hizm.,Bina Sor. Yrd.)

Nermin GÜNEY   (Bilgisayar İşletmeni)

 

Mustafa GÜZE (Bilgisayar İşletmeni)

 

Günfer CANKAYA GÜRSES (Bilgisayar İşletmeni)

KİTAPLIK

Merve OTACI (Bilgisayar İşletmeni)

Hanife UZUN (Yardımcı Hizmetli)

Yusuf ÖZER (Bilgisayar İşletmeni)

 

Ömer ÇİÇEK (Memur)

 

Serpil TOKSOY (Bilg. İşl., Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi)

 

Serdal EVCİMAN (Baskı İşliği ve Bina Sorumlusu)

 

 

 

MİMARLIK BÖLÜMÜ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

Leyla KOCA (Bilgisayar İşletmeni)

Sibel ARSLAN (Bilgisayar İşletmeni)

Buket ATEŞ (Bilgisayar İşletmeni)

Emine KARADİREK (Bilgisayar İşletmeni)

Sennur SOLMAZ

Nilgül YILMAZ (Bölüm Sayısal Arşiv Koord., Tekniker)

Erhan DARCAN (Bilgisayar İşletmeni)

Hikmet AÇIKGÖZOĞLU (Yardımcı Hizmetli)

Nurullah KOÇ (Memur)

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ

 

Mine SÜRMELİ  (Bilgisayar İşletmeni)