Araştırma Merkezleri

YTÜ TURİZM ALANLARI YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde turizm alanları yönetimi konusunda eğitim-öğretim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda kısa ve uzun süreli çeşitli eğitim-öğretim programları düzenlemek, yeni teknolojilerin ülkenin turizm politikalarına etkileri, finansman, işletme, tanıtım ve pazarlama, uluslararası ilişkilere yönelik stratejileri belirlemek ve turizm alanında tek yapı ölçeğinden ülkenin bölgesel planlamasını kapsayan makro ölçekteki planlamaya kadar değişen ölçeklerde tasarım, planlama, altyapı, yatırım, çevre kararlarıyla ilgili ekonomik, politik, yönetsel, toplumsal, demografik, mimari, teknik ve sanatsal konularda çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmektir. 

Web sitesi: http://www.turay.yildiz.edu.tr

YÜ YERLEŞME VE MİMARLIK BİLİMLERİ UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ

Merkezin Kuruluş amacı, tek yapı ölçeğinden, kent ve bölge ölçeğindeki mekanlara değin her türlü bina ve yerleşmelerle ilgili planlama; bu ölçeklerle ilgili ekonomik, politik, yönetsel, toplumsal, demografik, fiziki, mimari, teknik ve sanatsal konularda araştırma, uygulama ve eğitim yapmaktır. 

ULUSLARARASI KENTSEL ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA MERKEZİ (ICUS)

Ulusal ve ortak kültürel özellikler gösteren ve Türkçe konuşan ülkeler de dahil uluslararası alanda üniversitelerle ve kent ile ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yapmak ve işbirliğini geliştirmek,

Mimarlık, şehircilik, mühendislik ve kentle ilgili diğer uygulamalı ve toplumsal bilim alanlarında gerçek projeler üzerinde eğitim programlarının gelişmesi için çalışmaları başlatmak,

Araştırma programları aracılığı ile bilgi birikimini ve deneyimini arttırmak ve ilgili kurumlara yaymak,

Üniversitemizdeki, yerli ve yabancı diğer akademik kurumlardaki mevcut bilgi ve deneyimlerin yardımı ile ülkemizin bilimsel altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak,

Farklı disiplinlerin kentle ilgili çalışma alanları etrafında toplanması ile ulusal ve uluslararası işbirliğine yönelik kamusal hizmet üretmektir. 

YTÜ TARİHİ MİRASI KORUMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Merkezin amacı; üniversite bünyesinde tarihi mirasın korunmasına yönelik eğitim-öğretim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda kısa ve uzun süreli çeşitli eğitim-öğretim programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve koruma uygulamalarına yönelik stratejileri belirlemektir. Bilim dalları arasında teknik bilginin paylaşılmasına olanak veren araştırmalar, çalışmalar ve etkinlikler düzenleyerek tarihi mirası koruma bilincini yaygınlaştırmak ve üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.